ارائه نسخه‌های به‌روز رسانی

 

با توجه به درخواست‌های مشتریان و به جهت افزایش کیفیت نرم‌افزار و خدمات تیم فرابر، تیم تولید به‌صورت دوره‌ای اقدام به ارائه نسخه‌های به‌روزرسانی می‌نماید. جهت انجام به‌روزرسانی، لازم است با توجه به نسخه فرابر سازمان، به‌روزرسانی مربوطه را دانلود و پس از کپی روی سرور وب نرم‌افزار فرابر، فایل اجرایی مربوطه را اجرا نمایید. البته شایان ذکر است که از نسخه 18 به بعد، همواره با نصب آخرین Patch، تمامی Patchهای آن نسخه نصب خواهد شد.

شماره نسخه : 23.3.1020
تاریخ ارائه : 1399/06/31

شماره نسخه : 24.2.1013
تاریخ ارائه :   1400/01/22