پاورپوینت درس نامه هوشمندی كسب و كار(هوش تجاری)

فصل یازدهم : استفاده و تاثیر سیستم های هوش تجاری