انبارسازی داده‌ها (انبارش داده‌ها) در تکنیک‌های و تکنولوژی‎‌های BI

پاورپوینت درس نامه هوشمندی كسب و كار(هوش تجاری)

بخش دوم: آشنایی با تكنیك ها و تكنولوژی های هوش تجاری

فصل ششم : انبار سازی (انبارش) داده ها