ترکیب خودکار سرویس های مکانی به منظور تهیه نقشه پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از روش های برنامه ریزی هوش مصنوعی

داده های مکانی دقیق و به نگام نقش بنیادین در برنامه ریزی و مدیریت بحران ایفا می نمایند. با این وجود در حال حاضر دسترسی به داده های مکانی و استفاده سریع و آسان از آنها در تصمیم گیری ها با مشکلات بسیاری روبه رو است. ترکیب خودکار سرویس های مکانی می تواند به عنوان یک راه کار جامع برای بهبود روال تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت بحران مطرح شود. این نوشتار بر آن است تا با ارایه راه حلی اجرایی به منظور فراهم آوردن امکان انجام پردازش های پیچیده مکانی با استفاده از ترکیب خودکار سرویس های مکانی فرایند برنامه ریزی مدیریت بحران را بهبود بخشد. بر این اساس سرویس های مکانی، که توسط سازمان های مختلف توسعه داده شده، به صورت نحوی و معنایی تشریح شده و در بستر زیرساخت ملی داده مکانی پیاده سازی می شوند. این سرویس ها در ادامه متناسب با نیاز کاربران با استفاده از الگوریتم های برنامه ریزی هوش مصنوعی با یکدیگر ترکیب شده و پردازش های مورد نیاز را اجرا می کنند. روش ارایه شده با استفاده از یک مورد اجرایی در زمینه ایجاد نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش راست آزمایی شده است

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir