سیستم های جامع سازمانی همچون سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان كه در فصول گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند، ابزارهای قدرتمندی را جهت كنترل و اندازه گیری عملیات های سازمانی پیشنهاد می نمایند. تعداد زیادی از سازمان ها، به این اعتقاد رسیده اند كه چنانچه این ابزارها به سیستم های هوش كسب و كار مجهز شوند، ارزش بسیار بالاتری را برای سازمان ایجاد می نمایند. هوش كسب و كار از طریق كاوش در داده های ذخیره شده در سیستم های انبارش داده و بهره گیری از نتایج این كاوش ها برای حل مشكلات كسب و كار و یا به عبارت دیگر داده كاوی، بدست می آید. یكی از اَشكال معروف داده كاوی در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، از طریق مدیریت روابط مشتریان، مطرح می گردد. انباره های داده یكی از ابزارهای مهم داده كاوی می باشند. با بهره گیری از این ابزارها می توان اطلاعات مشتریان را طی دوره های مختلف نگهداری نمود و پس از پردازش و كاوش آنها اطلاعات ارزشمندی در خصوص نیازها، سلایق و رفتارهای آنها بدست آورد. با توجه به اهمیت بسیار بالای این سیستم ها در توسعه سازمانها، این فصل در نظر دارد مفهوم هوش كسب و كار و داده كاوی را برای دانشجویان تشریح نموده، ابزارهای آن را بیان نموده و مواردی از استفاده از آن را در كسب و كارها و سازمان های بزرگ دنیا ارایه نماید.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir