دلفی یکی از رایج ترین و شناخته ترین روش های آینده پژوهی است. دلفی از جمع آوری نظرات کارشناسان در دفعات متعدد با استفاده متوالی از پرسش نامه ها به دست می آید و برای نمایش همگرایی نظرات وتشخیص اختلاف عقیده ها یا واگرایی آرا به کار می رود. سناریو ابزاری برای تحلیل سیاست ها و شناخت شرایط، تهدیدها، فرصت ها، نیازها وارزش های برتر آینده است. سناریو یک توصیف داستانی از آینده است که بر فرآیندهای علت و معلولی موثر بر امر تصمیم گیری تمرکز دارد. پیمایش محیطی، بررسی اطلاعات مربوط به وقایع و ارتباطات محیط خارجی شرکت و دانشی است که در به انجام رساندن فعالیت های آینده به مدیریت شرکت کمک می کند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir