پاورپوینت درس نامه هوشمندی كسب و كار(هوش تجاری)

بخش دوم: آشنایی با تكنیك ها و تكنولوژی های هوش تجاری

فصل پنجم : زیرساخت تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی