سازمانها به منظور ادامه حیات در محیط های به شدت پویا و در حال تغییر کسب و کارها، نیازمند استفاده از ابزارها وفناوری های نوین هستند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز مدیران خود را به موقع، خلاصه شده و در حداقل زمان ممکن فراهم نمایند. شرکت های کوچک و متوسط هم از این نیاز حیاتی مستثنی نیستند. گفته می شود این نوع شرکت ها قلب اقتصاد جهان امروز هستند و امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد. شرکت های کوچک و متوسط می توانند با استفاده از فناوری های نوین فرآیندهای نوین، فرآیندهای جدیدی چون مدیریت زنجیره تامین ومدیریت روابط با مشتری را به شکل موثری به کاربرند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir