پاورپوینت درس نامه هوشمندي كسب و كار(هوش تجاري)
مفاهيم پايه (سيستم هاي كسب و كار)