عوامل حیاتی در موفقیت سیستم‌های هوش تجاری

اخیرا سیستم های هوش تجاری با اولویت بالایی در فهرست بسیاری از مدیران فناوری اطلاعات قرار گرفته است. طبق نظر رین اشمیت و فرانسیس ، سیستم هوش تجاری مجموعه یکپارچه ای از ابزارها، فن آوری ها و محصولات برنامه ریزی شده ای است که برای جمع آوری، هماهنگی، تحلیل و در دسترس قرار دادن داده ها استفاده می شوند. بطور ساده می توان گفت وظایف اصلی سیستم هوش تجاری شامل اکتشاف هوشمند، یکپارچه سازی، تجمیع و تحلیل چند بعدی داده های نشات گرفته از منابع مختلف اطلاعتی است بطور ضمنی در این تعریف داده ها، منابع بسیار با ارزش سازمان در نظر گرفته شده است بطوری که از کمیت به کیفیت تبدیل می شوند. در نتیجه امکان یکپارچه سازی داده های حجیم سازمان از منابع دادهای مختلف فراهم می شود و دیدی 360 درجه از کسب و کار ارائه می دهد. بنابراین برای تسهیل بهبود تصمیم گیری، اطلاعات با معنی می توانند در زمان و مکان مناسب، و به شکل مناسب برای کمک به افراد، بخش ها، گروه ها و یا حتی واحدهای بزرگتر ارائه شوند. بر اساس تحقیق های بسیاری که در موردCSF ها انجام شده، پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری پیرو سنت و رسوم پروژه های کاربردی ماننده سیستم های تراکنشی نیست. اما این نوع پروژه ها ویژگی های مشابهی هم با سیستمهای زیر بنایی همچون ERP ها دارند. پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری فعالیت های ساده ای همچون خرید ترکیبی از نرم افزارها و سخت افزارها نمی باشد بلکه یک تعهد پیچیده است که نیاز به زیرساخت ها و منابع مناسب در طول یک دوره دارد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir