پاورپوینت درس نامه مدل سازی ارزش طول عمر مشتریان با در نظر گرفتن اثرات شبکه ای در صنعت بانکداری