مروری بر مدل‌های داده‌ای در پایگاه‌های داده NoSQL

از گذشته تاکنون پایگاه های داده رابطه ای از رونق خاصی در دنیای کامپیوتر و نرم افزار برخوردار بوده اند. امروزه نیز با توجه به افزایش تولید داده های بزرگ و غیر ساختاریافته، به دلایل مختلف، نوعی پایگاه داده متفاوت در حال گسترش می باشد که به این دسته از پایگاه های داده NOSQL می گویند. در این تحقیق علاوه بر بررسی و مرور کلیات پایگاه های داده NOSQL ، به بررسی ساختارها و مدل های داده ای مرتبط با NOSQL پرداخته می شود. مدل های داده ای دارای دسته بندی های گوناگونی هستند که هر کدام در حوزه کاری خود مورد استفاده قرار دارند. در این تحقیق به این دسته بندی ها بطور دقیق پرداخته می شود.