پاورپوینت درس نامه هوشمندی كسب و كار(هوش تجاری)

بخش اول: مفاهیم پایه

فصل چهارم: آشنایی با مفهوم هوش تجاری