پایگاه داده عملیاتی از صدها مگابایت تا چند گیگابایت است و صحت و قابل ترمیم بودن پایگاه داده برای بازتاب کردن معانی عملیاتی کاربردهای معلوم و به ویژه حداقل کردن تداخلهای همزمانی، طراحی شده است. در مقابل، پایگاه داده تحلیلی، برای حمایت از تصمیم گیری است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir