نظام جامع آماری در سازمان

در عصری که زمان، عنصر اصلی در تصمیم گیری هاست، سازمانها به استفاده از ابزارهای مدیریت اطلاعات روی آورده اند که بتوانند اطلاعات و آمار مورد نظر خود را با سرعت و دقت از منابع و پایگاههای اطلاعاتی استخراج نمایند. این دغدغه با تجمیع و تلفیق داده ها در سیستم های نظام جامع آماری سازمان محقق می شود. “نظام جامع آماری” یا “اتوماسیون نظام جامع آماری”، به کارشناسان سازمانها امکان تهیه انواع فرم های تجمیع اطلاعات را بدون نیاز به کد نویسی محقق می نماید. همچنین این سیستم های اتوماسیون نظام جامع آماری، امکان ایجاد انواع گزارش آماری، گزارش های اطلاعاتی، نمودارهای آماری و داشبوردهای مدیریتی را به سهولت و بدون نیاز به انجام امور برنامه نویسی محقق می سازد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir