در چرخه عمر هوشمندی کسب و کار، سیستم های عملیاتی نقطه آغازین برای ارائه داده ها هستند که در ادامه، مورد تحلیل قرارخواهندگرفت. اگر داده هایی که در سیستم های عملیاتی ذخیره شده اند، به درستی در انبار داده ها تجمیع نشوند، امکان تحلیلی صحیح و جامع از آنها میسر نخواهد بود. همچنین اگر سیستم های عملیاتی دارای خطای داده ای باشند، در زمان نگاشت (Mapping)و تجمیع (Aggregate) داده ها، مشکلات زیادی بروز خواهند کرد. لذا کیفیت داده ها موضوع مهمی در ایجاد انبار داده ها و کیفیت تصمیمات حاصله خواهد بود.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir