سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به همراه ابزار­های مربوطه، GIS دان ها رو قادر می سازد تا داده‌­های جغرافیایی رو جمع آوری، ذخیره و تجزیه­‌و­ تحلیل کنند. تنها داده­‌های جغرافیایی نیستند که در GIS به کار می روند اما هر داده‌­ای که قرار است در یه تحلیل مکانی به کار برده شود حتما باید ژئوتگ گردد (یعنی به یه مکان خاصی نسبت داده شود).