وبینار قابلیت‌های داده محور در سازمان ها

وبینار قابلیت‌های داده محور در سازمان‌ها

 •  موضوعات
  • انواع رویکرد های داده محور
  • تعریف داده محوری، سازمان داده محور، تصمیم گیری داده محور
  • انواع پروژه ها و قابلیت های داده محور
  • قابلیت های مدیریت و حکمرانی داده ها
  • سواد داده
  • مثال هایی از چالش های ملی و راهکار های داده محور آنها
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir