پردازش تحلیلی برخط (OLAP) در تکنیک‌های و تکنولوژی‎‌های

پاورپوینت درس نامه هوشمندی كسب و كار(هوش تجاری)
آشنايی با تكنيك ها و تكنولوژی های هوش تجاری
پردازش تحلیلی بر خط