داده ها در سازمانها، یکی از مهمترین دارایی های سازمانی به شمار می آیند زیرا تصمیم گیری ها باید بر پایه آنها صورت گیرد. در نگاه مبتنی بر IT ، سازمان ها، چیزی جز موتورهای فرآوری داده ها نیستند برای مثال شرکت های بیمه، بانک ها و شرکت های خدمات مالی همگی سازمانهایی هستند که در دریایی از داده ها قرار دارند و اغلب کاری که آنها انجام می دهند، فرآوری داده هاست. در این سازمان ها اگر سیستم های اطلاعاتی آنها را کنار بگذاریم فرآیندهای مهم سازمان مختل خواهند شد. کیفیت داده به طور مشخص یکی از اجزای اصلی در مدیریت داده ها است. تمرکز تکنولوژی مدیریت داده ها بر پایگاه داده ها و انبار داده است، به طوری که گام های بلندی در زمینه توسعه نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده ها و انبار داده ها، مونیتور تراکنش ها، سرویس های انعکاس داده ها، پشتیبانی امنیت و سرویس بازیابی و پشتیبان گیری صورت گرفته است. تمامی اینها تکنولوژی هایی جهت جمع آوری موثر، ذخیره و نگهداری از داده ها هستند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir