کیودو (Kudu)به عنوان یک لایه ذخیره ساز جدید و جایگزین HDFS توسط شرکت کلودارا (Cloudera) بعد از سه سال تحقیق و توسعه، به عنوان یک پروژه متن بازبه بنیاد آپاچی پیشنهاد و توسط آپاچی به عنوان یک پروژه نوپا (در حال رشد ( incubating  پذیرفته شده است.

همانطور که میدانید، HDFS  به عنوان لایه اصلی ذخیره سازی داده ها در هدوپ، یک مکانیزم ترتیبی در خواندن اطلاعات دارد و بازیابی یک داده خاص در یک کلاستر از رایانه ها، عملی زمان بر است. برای رفع این مشکل، از HBASE به عنوان یک رهیافت جایگزین ذخیره سازی داده ها در هدوپ استفاده میکنیم که به ما اجازه دسترسی تصادفی و سریع به یک رکورد اطلاعاتی را میدهد. اما HBASE هم به عنوان یک بانک اطلاعاتی سطر گسترده توزیع شده، امکان پردازش دسته ای داده ها را با سرعت بالا فراهم نمی کند و معمولا ترکیب این دو روش برای یک راه حل کامل تحلیل و بازیابی اطلاعات در سازمان ها و شرکت ها استفاده می شود.

Kudu  در این بین، برای ایجاد یک راه حل میانه، ایجاد و توسعه داده شده است و روشی را برای ذخیره داده ها پیشنهاد میکند که هم به سرعت می تواند یک رکورد را در بین میلیون ها رکورد پیدا کند و هم پردازش دسته ای و گروهی داده ها را برای ما با سرعت و کارآیی بالا به ارمغان می آورد و از سرورهای امروزی که رم بالایی دارند هم حداکثر استفاده را انجام میدهد. (تا حد امکان پردازشها را در حافظه انجام میدهد(.