هدف ابزارهای تحلیل، آنالیز داده و به دست آوردن اطلاعات مناسب برای استفاده در کسب وکار جهت بالا بردن نتایج یا عملکرد است. امروزه ابزارهای متفاوتی دردسترس قرار دارند و بدین جهت باید بدانیم از هر کدام چه زمانی و کجا استفاده کنیم.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir