Clickstream در وب‌کاوی

هدف از clickstream در دنیای وب، شخصی سازی و کلاستر کردن session کاربران با توجه به رفتار آنهاست. البته باید در این میان خزندگان را از بین کاربران عادی تشخیص داد تا بتوان بهترین آنالیز را انجام داد. اما رفتار خزنده ها بسیار شبیه کابران معمولی است و این امر کار را مشکل می کند