ETL فرابر

از منظر نرم‌افزاری، فرآیند تزریق اطلاعات در انبار داده‌های فرابر توسط ابزار (ETL (Extract Transform Load فرابر، دارای ویژگی‌های زیر است:

 • ابزار استخراج داده‌ها:
  • امـکان تعریف مـنبع اسـتخراج داده‌ها از پایگاه‌های MS-SQL ،My SQL ،Access ،Oracle و Text
  • امکان ایجاد انواع Query بر روی پایگاه اطلاعاتی منبع
  • امکان انتخاب یک یا چند جدول یا View به‌عنوان اطلاعات اصلی
  • امکان انتخاب اطلاعات پایه‌ای در منبع به‌عنوان بازه زمانی، موقعیت مکانی یا صفت آماری

(امکان جمع‌آوری داده‌های خام از منبع و ذخیره آن پیش از انجام هرگونه دست‌کاری داده‌ها)

 • ابزار تبدیل داده‌ها:
  • امکان تـبدیل اتـوماتیک مـقادیر اطلاعات پایه به فرابر
  • امکان انتقال رکـوردهای مـوجود در منبع با همان ID‌های فعلی به فرابر
  • امکان پاک‌سازی و پـالایش داده‌ها با انجام امور:

– فیلتر کردن مقادیر
– تبدیل چند مقدار به یک مـقدار
– تبدیل به یک مقدار ثابت
– حذف داده‌های خارج از محدوده
– خلاصه‌سازی رکوردها
– کنترل صحت و کیفیت داده‌ها
– تـعریف فـرزند مقادیر صفات و یکسان کردن کدها
– هم‌معنی کردن علائم استفاده شده در منبع

(امکان اصلاح داده‌ها، برای بهبود کیفیت داده‌ها، و ادغام داده‌ها با یکدیگر، جهت ایجاد ارزش‌های مضاعف داده‌ای)

 • ابزار انتقال اطلاعات به فرابر:
  • امـکان انتخاب سناریوی انتقال از دو حالت حـذف داده‌های قـبلی و انتقال همه رکوردها و یا جاگذاری داده‌های جدید
  • امکان انتقال اطلاعات از مـنبع در قلم‌های اطلاعاتی یا آماری
  • امکان ایجاد تناظر یک‌به‌یک میان فیلدهای منبع و مقصد
  • امـکان درج رخدادهای انتـقال در سیستم رخدادهای فرابر
  • امکان زمان‌بندی انتقال داده‌ها از منبع به فرابر با ویژگی‌های:

– انتقال خودکار اطلاعات
– انتقال تکرارشونده یا دفعه‌ای
– انتـقال اطلاعات به‌صورت روزانـه، هفتگی، ماهیانه
– انتقال اطلاعات از تاریخ تا تاریخ …

(امکان تنظیمات نحوه انتقال و زمان‌بندی‌های انتقال جهت انتقال اطلاعات به انبار داده‌ها)

ETL هوشمند فرابر

از فرابر نسخه 19 به بعد، امکان انجام ETL اتوماتیک و هوشمند ارائه شده است؛ با این ویژگی امکان ساخت اتوماتیک و هوشمند بسته‌های انتقال اطلاعات، ایجاد اطلاعات پایه مجازی از منبع اطلاعات، نمایش مقادیر نگاشت‌شده در مرحله تناظر مقادیر و نمایش هوشمند متن پرس‌وجوها در مرحله ساخت منبع انتقال اطلاعات، به فرابر افزوده شده است.