نوشته‌ها

تشخیص هویت با استفاده از ویژگیهای محلی و ساختاری رگ های شبکیه چشم

سیستم تشخیص هویت بر اساس شبکیه چشم یک سیستم بیومتریک پایدار و …

بهینه سازی ساختار هدف در سیستم ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین

در ردیابی هدف با دوربین ساختار هدف بر دقت ردیابی بسیار تـاثیر …

بررسی عملكرد سیستمهای بازیابی تصاویر پزشكی بر اساس تحلیل ساختاریافته مطالعات اخیر

با توجه به مطالعات انجام گرفته میتوان گفت كه با به كارگیری سیستم هـا…

بررسی محیط کشت ریزجلبک های بیودیزلی با استفاده از ماشین بینایی

یکی از عوامل مهم در رشد ریزجلبک ها مقدار نمک لازم برای تغذیه …

بررسی شخصیت و خصوصیات فردی بر اساس دستنوشته فارسی با استفاده از درخت تصمیم

گرافولوژی علم یا فنی است که با مطالعه خط یک فرد، شخصیت و یا خلق و خ…

بازشناسی پلاک خودرو با استفاده از یادگیری ژرف

در این مقاله، روشی بر اساس یادگیری ژرف برای برجسته کردن شناسه …

شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

شناسایی رفتار ناهنجار ازلحاظ اهمیت یک ضرورت در سامانه های نظارت …

جعل عمیق Deep Fake

دیپ فیک (Deepfake) یا جعل عمیق نوعی فناوری بر پایه هوش مصنوعی است ک…

بینایی ماشین، بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر

در یک نگاه اولیه، بینایی ماشین یاMachine Vision ، فناوریها و روش ها…