نوشته‌ها

دانشمند داده ها

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف کسب و کار، باع…

حرکت به سمت یک سازمان داده محور

مهمترین عاملی که می تواند یک سازمان را به سازمانی داده محور تبدی…

چگونه به یک سازمان داده محور تبدیل شویم؟

داده دارای چرخه حیات مختص به خود است. این چرخه حیات با ایجاد داده …

چگونه مسیر داده تا تصمیم‌گیری را درست طی کنیم؟

آن چیزی که سازمان ها را در دنیای دیجیتال، رقابتی و غیرقابل پیش بینی امروزی…

پیش درآمدی بر طراحی سناریو

سناریو، به معنای پیش بینی توصیفی از تصاویر نسبتاً عادی از زمان ح…

دانشمند داده‌ها

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف کسب و کار، باع…

فرآیندهای تصمیم‌گیری

برای اتخاذ یک تصمیم مساعد باید بتوان، ارزش هر یک از نتایج احتمالی را…