نوشته‌ها

مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد داده‌کاوی

با توسعه روزافزون تجارب و کسب و کار در دنیای کنونی، نیاز به مرا…

تخمین رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها

کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود …

داده‌کاوی و سنجش ریسک اعتباری

بسیاری از مؤسسات مالی که در شرایط امروزی بازار سرمایه فعال ه…

الگوئی برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها

متن سربرگ خود را وارد کنید. بانک های تجاری در ارزیابی عملکرد مال…

ارائه مدلی با رویكرد داده‌كاوی جهت اعتبارسنجی دفترچه‌های خدمات درمانی

یکی از ابزارهای ارائه مزایا به ارباب رجوع، دفترچه های تامین اجتماع…

استفاده از روش‌های داده‌کاوی در رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک

هدف ازارائه این مقاله اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان حقیقی …