نوشته‌ها

تشخیص حالت احساسی نویسنده متن

تشخیص احساسات یا Sentiment analysis شاخه ای از علوم کامپیوتر و …

بهبود روش‌های متن‌كاوی در كاربرد پیش‌بینی بازار

امروزه محققان با حجم وسیعی از داده مواجه انـد كـه بخـش زیـادی …

مروری بر داده‎کاوی، متن‌کاوی، و وب‌کاوی: تعاریف و کاربردها

برای استخراج اطلاعات خـاص از اینترنـت، کتابخانه ها، و سـایر مجموعه های …

کاربرد متن‌کاوی در سازمان‌دهی دانش

سازمان دهی  دانش و متن کاوی، در بازیابی  دقیق اطلاعات کاربرد بسیاری دار…

تحلیل محتوایی مقالات علمی با استفاده از متن‌کاوی

در این مقاله، از تکنیک متن کاوی به منظور آنالیز محتویات مقالا…

متن‌کاوی موضوعی قرآن کریم

متن کاوی موضوعی قرآن کریم، رویکردی جدید در "پردازش معنایی" میان…

ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن‌كاوی

هنگامی که شبکه های کامپیوتری ستون اصلی علم و اقتصاد شد، حجم ز…

متن‌کاوی و وب‌کاوی در تکنیک‌های و تکنولوژی‎‌های BI

پاورپوینت درس نامه هوشمندی كسب و كار(هوش تجاری) بخش دوم: آشنایی با تكن…