نوشته‌ها

جریان داده در اسپارک، فلینک و کافکا

درس نامه جریان داده در اسپارک، فلینک و کافکا دانلود مقاله …

تحلیل پروژه‌های پردازش جریان آپاچی

در حوزه پردازش داده، دو نوع اصلی پردازش داریم پردازش بلادرنگ  (Rea…