کوچک اما توانا این توصیف شاید موجزترین تعبیری باشد که میتوان راجع به نرم افزار R بیان نمود. نرم افزار R محیط بسیار مناسبی برای محاسبات آماری و ترسیم نمودارها است. این نرم افزار در سال های اخیر در دنیا شهرت بسزایی یافته و نظر کاربران زیادی را به خود جلب نموده است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir