استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی در بررسی عوامل مؤثر بر پیش‌بینی وضعیت بدو تولد نوزادان

 پیش بینی وضعیت سلامت نوزادان دربدو تولد و همچنین شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. روش های متفاوتی برای این پیش بینی وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم به کشف مدل ها و الگوهای موثر پرداخته شده است. روش بررسی: این مطالعه بر روی 1668 زایمان در سه بیمارستان شهدا، امیدی و مهر شهرستان به شهر انجام شد. متغیرهای جنسیت، وزن و رتبه تولد نوزاد، سن، سابقه بیماری، بیماری دوران بارداری، نوع زایمان، علت سزارین، سن حاملگی، گروه خونی، شغل، فشار خون و محل زندگی مادر، نسبت فامیلی پدر و مادر، گروه به عنوان متغیر های پیش بینی کننده روش دسته بندی درخت تصمیم و همچنین وضعیت سلامت نوزاد هنگام تولد به عنوان متغیر دو وضعیتی وابسته مورد استفاده قرار گرفتند. تمامی متغیرها در خوشه بندی و قواعد تلازمی نیز استفاده شدند. پیش بینی با 4 الگوریتم درخت تصمیم انجام و با یکدیگر مقایسه شدند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir