شاید کلمه NoSQL کمی شما را بترساند، یا اصلا توجه شما را جلب نکند. در این مقاله قصد دارم شما را با NoSQL آشنا کنم و کمی از اصول و مفاهیم مهمی که در آن بکار می رود را معرفی کنم. توجه کنید با اینکه من از منابع معتبری در این نوشتار بکار بردم، این مقاله نمیتواند یک منبع کامل برای استدلال ها و مقایسه هایی که در این نوشتار انجام میشود، باشد. همچین پیشرفت این دانش به سرعتی هست که شاید در زمان مطالعه این نوشتار، خیلی از اطلاعات، دیگر صحت نداشته باشد. به همین علت این نوشتار نباید پایان مطالعه شما درباره NoSQL باشد

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir