نرم افزار Rیک نرم افزار و و زبان برنامه نویسی Open Sours است که جهت تحلیل های آماری و … از آن استفاده می شود.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir