تحلیل احساسات

تحلیل احساسات (Sentimental Analysis)

تحلیل احساسات یا نظرکاوی، به معنی کشف و شناخت احساسات مثبت و یا منفی مردم راجع به یک مسئله یا محصول در متون است. تحلیل احساسات، فرآیندی است که نظرات، احساسات، ارزیابی‌ها، رفتارها و گرایش‌ها و عواطف نوشته شده با یک زبان نوشتاری را آنالیز می‌کند. افرایش اهمیت Sentiment analysis با رشد رسانه‌های اجتماعی مانند نظرسنجی‌ها، forum discussionsها، وبلاگ‌ها، توئیتر و شبکه‌های اجتماعی همزمان شده است.

سیستم‌های Sentiment analysis تقریبا در همه زمینه‌های تجاری و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا نظرات و عقاید برای همه فعالیت‌های انسانی مهم بوده و تأثیر کلیدی بر رفتار ما دارند. تحلیل احساسات، برخورد محاسباتی و ریاضی با نظرات، احساسات و متعاقباً با متن است. تحلیل احساسات یا عقیده‌کاوی، در سیاست (انتخابات، پیش‌بینی تحولات سیاسی، میزان اتحاد مردم یا جامعه در یک مورد و …)، علوم اجتماعی و روانشناسی (تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، تحلیل تأثیر اتفاقات مختلف در رفتار مردم و …)، مدیریت و رهبری (کمک در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، آگاهی از میزان رضایت یا مطلوبیت مشتریان یا مشترکین یا گروهی از مخاطبین، و …) کاربردهای فراوانی دارد.

ازنظر زیرساختی نیز، تحلیل احساسات می‌تواند مبنای اتخاذ سیستم‌های توصیه‌گر (Recommender Systemها) به حساب آیند.

همچنين موارد زير را بعنوان پروژه هاي متن کاوي ويا وب کاوي مي توان نام برد:

 • پژوهشهاي اجتماعي
 • تحليل هشتک ها در شبکه هاي اجتماعي
 • افکار سنجي در شبکه هاي اجتماعي
 • تحليل محتواي سامانه هاي CRM
 • رفتارشناسي و جريان شناسي کاربران خاص در شبکه هاي اجتماعي
 • تحليل محتواي گزارشات و پرونده هاي سازماني
 • تحليل پيامک ها و ايميل ها
 • بازتاب سنجي رخدادها در شبکه هاي اجتماعي
 • منشاء يابي و بازخورد گيري موج هاي خبري در شبکه هاي اجتماعي
 • تحليل گرافِ ارتباطات (فالور-فالوينگ و  بازنشر)
 • تحليل اخبار
 • کنترل ضريب نفوذ موارد مهم در محتواها
 • کنترل تبليغات هوشمند
 • تحليل وفاداري و رضايتمندي در شبکه هاي اجتماعي
 • غني سازي اطلاعات سازماني با داده هاي شبکه هاي اجتماعي
 • کنترل تصوير برند يا  بررسي چهره
 • دسته بندي اطلاعات سايتهاي مورد نظر
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir