تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی تکنیک ها و ابزار های هوش مصنوعی، اقدامات پیچیده و مهمی از قبیل:

 • هماهنگی تحویل داده ها
 • تجزیه و تحلیل روند داده ها
 • ارائه پیش بینی ها
 • ارائه توصیه های عملیاتی
 • ایجاد سازگاری
 • یکپارچه سازی داده ها
 • کمی سازی عدم قطعیت
 • تخمین نیازمندیها
 • تقاضاها
 • پیش بینی نیازهای عملیاتی
 • ارائه اطلاعات در مناسب ترین شکل
 • پیشنهاد دهی عملیات های دوره ای

را به طور فزاینده ای در دسترس کسب و کارها و سازمانها قرار داده است.

در این پارادایم، برای استفاده کامل از «ارزش داده ها»، هوش مصنوعی (AI) باید موارد زیر در نظر گرفته شود. این موارد غنی سازی عملیات ها و فرآیندها، جهت افزایش کیفیت تصمیم گیری ها، می باشد.

انجام اینکار با ترکیب «تحلیل داده های مهم» در مراحل مختلف اتوماسیون ها امکان پذیر است. بهره گیری از سیستم های توصیه گر مبتنی بر AI در هر مرحله، یک مزیت مدیریتی مهم، به فرآیندها، افزوده خواهد شد.

تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی:داده محوری(Data-Driven) و هوش مصنوعی محوری(AI-Driven)

«داده محوری» بر ارزش داده ها، و «هوش مصنوعی محوری» بر ارزش پردازش داده ها، متمرکز هستند. داده-محوری و هوش مصنوعی محوری، بعنوان عناصر مکمل یکدیگر می باشند، داده ها برای تولید دانش و بینش استفاده می شوند. همچنین با توانایی پردازش، مدلسازی و تحلیل گری، راههای انجام اقدامات بهینه و خودکار را هدفگذاری می کنند.

فرآیندهای داده محوری، با پاکسازی، تجمیع و تلفیق و یکپارچه سازی داده ها و خلاصه سازی آنها آغاز می شود. همچنین بصری سازی، تحلیل گری و کشف دانش و بینش از فرآیندهای داده محوری است. نتایج این فرآیند، اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و کسب نتایج مطلوب خواهد بود. نکته حائز اهمیت در اینجا، عنصر قضاوت ها و تصمیمات خبرگانی در امور می باشد. این چنین موضوعاتی همواره بر فرآیندهای داده محوری سایه می افکنند. به همین منظور، داده محوری همواره نیازمند Human Intelligence می باشد. اما در هوش مصنوعی محوری، نگاه اصلی بر تصمیم گیری ماشینی و مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد.

این نوع نگاه به هوش مصنوعی محوری، از آنجایی آغاز شده است که الگوریتم های هوش مصنوعی امکان سوگیری کمتری نسبت به انسان دارند. همچنین می توان امیدوار بود که با این فرآیند تصمیمات دقیقتری، تولید شوند.

از منظری دیگر، در سطوح مختلف داده محوری در سازمانها، بالغ ترین سطح، مرحله هوش مصنوعی محوری خواهد بود. همچنین بات های هوشمند، با استفاده از کلان داده ها و الگوریتم های هوش مصنوعی، درصد بیشتری از تصمیم گیری های سازمانی را انجام می دهند.در اینجاست که کسب و کارهای پلتفرمی با توجه به پتانسیل های بالقوه اینگونه صنایع، امکان بهره گیری از داده محوری و هوش مصنوعی محوری را در پلتفرم خود دارا می باشند.

نتیجه گیری

امروزه، کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم، همچون:

خرده فروشی آنلاین

تاکسی های اینترنتی

بانک داری

بیمه بدون شعبه و بدون کارمند و …

با استفاده از هوش مصنوعی محوری در بالاترین سطح بلوغ داده محوری هستند. همچنین می توانند با سهولت به توسعه، چابک سازی، دیجیتالی سازی و افزایش سودآوری دست یابند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir