داستان‌ سرایی با داده ها، یکی از مهارت های اصلی تیم داده هر سازمان است. در داده‌های سازمانی، همواره داستان هایی وجود دارد که با داده کاوی، تحلیل داده ها و کشف دانش های نهفته سازمانی، شناسایی می شوند. به کمک داستان‌سرایی با داده ها، مهارت و قدرت بیان حقایق سازمانی حاصل و فرآیندهای بهبود و حکمرانی صحیح طرح ریزی می شود.

داستان سرایی با داده ها چیست؟

داستان‌سرایی با داده ها (Data Storytelling )، تلاش برای روایت کردن موضوعات داده محور به شکل:

 • خلاصه
 • قابل فهم
 • گام به گام
 •  داستان گونه

و به کمک نمایش گرافیکی داده ها می باشد. این مهم به چکیده سازی حجم و تنوع زیاد داده ها و تمرکز بر وجود متغییرهای مختلف چالش ها است.

داستان‌سرایی با داده ها، شکل جدیدی از ارتباط گفتاری/نوشتاری است که داستان سرا، حجم قابل ملاحظه ای از داده‌ها را تحلیل و داده کاوی کرده است. قسمت‌های مفید آن را استخراج و جداسازی کرده و با شکلی مناسب و جذاب ارائه می‌کند. به بیان دیگر داستان سرایان داده محور، داده‌های بزرگ را با هدف قابل درک کردن و ارائه بهتر، به داده‌های کوچک تبدیل و خلاصه آنها را بصورت گرافیکی ارائه می‌کنند.

داستان‌ سرایی با داده ها فرآیند روایت یک موضوع

داستان‌سرایی با داده ها، فرآیند روایت یک موضوع با استفاده از:

 • واقعیت
 • تحلیل ها
 • دانش ها
 • تجارب

به‌منظور برقراری ارتباط با مخاطب است. داستانها، مانند یک زبان بین‌المللی هستند که محرک اشتیاق‌اند. داستان ها حس قرارداشتن در تیم را تقویت می‌کنند و از گذشته تا امروز، در تمام فرهنگ‌ها وجود داشته‌اند. وقتی در داستان سرایی های سازمانی از داده ها به درستی استفاده می شود، تصمیم سازی و ارزش آفرینیِ داده محور شکوفا می شود.  

از منظری دیگر، داستان‌سرایی با داده ها:

 • هنر جذابیت بخشی به تحلیل داده ها
 • آسان سازی فهم داده ها و فهم رخدادها
 • ترسیم چالش ها
 • بیان سناریوهای داده محورِ مختلف

برای مخاطبین است که با عناصر بصری، به جذابیت آنها افزوده شده است.

با داستان‌سرایی با داده ها، می توان برای:

 • “تثبیت مفاهیم انتزاعی و ساده‌سازی پیام‌های پیچیده”
 • “کمک به سناریو سازی برای حل مسائل و تصمیم‌گیری ها”
 • “فرضیه سازی برای بهبود سریع مسائل”
 • “کشف دانش های نهفته سازمانی”
 • “تیم سازی، فرهنگ سازی و ترویج”
 • “هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی”

طرح ریزی و اقدام کرد.نکته بسیار مهم در داستان‌سرایی با داده ها، توجه به پنج عامل کلیدی:

 • “مخاطب شناسی و انگیزه شناسی مخاطب”
 • “شناسایی نویز داده ها، پاکسازی و یکپارچه سازی داده ها”
 • “تمرکز مداوم بر پیام اصلی داستان پردازی”
 • “افزایش درک مخاطبین از داده ها و سواد داده ای مخاطبان”
 • “سناریو سازی تصمیم سازی برای مخاطبین”

است.

تکنیک های مورد استفاده داستان سرایان داده

نکته مهم در داستان‌سرایی با داده ها، نیاز داستان سرایان به تکنیک های مختلف از جمله:

 • آماری و داده کاوی
 • یادگیری ماشین
 • یادگیری عمیق جهت دسته بندی
 • خوشه بندی
 • تولید دانش و بینش از داده ها
 • شناسایی روالها
 • و …

جهت خلاصه سازی و تجسم بخشی به داده ها در قالب آمار ها، تحلیل ها و حقایق مبتنی بر داده ها، بعنوان زیربنایی داستان شان می باشد.

مصورسازی داده ها یکی از مراحل داستان‌سرایی با داده ها می باشد. مصور سازی وظیفه درک مخاطب از پیام اصلی داستان و تجسم بخشی صحیح مخاطب را بر عهده دارد. با مصورسازی داده ها، نمایش اطلاعات کمی در قالب های گرافیکی به صورت نمودارها و گراف ها میسر شده است.اطلاعات برای درک و پردازش راحت تر، بصری سازی می شوند. در مصورسازی داده ها، علوم داده، هنر گرافیک و  علم ارتباطات بصورت تنگاتنگ نقش آفرینی می کنند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir