راهکارهای تضمین درآمد

شايد به جرات بتوان گفت که نظارت و تحلیل منظم روزانه یا هفتگی روند تغییرات منحنی های درآمدی، یکی از رایج ترین کنترل های تضمین درآمد برای شناسایی نشتی درآمد و تضمین درآمد در سازمانها می باشد.

شناسایی و به تبع آن استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندیهای واحد تضمین درآمد و بررسی تقلبات، یکی از اصلی ترین دغدغه هایی است که ابزارهای تضمین درآمد و بررسی تقلبات در سازمانها با آن روبرو هستند.یکی از دلایل مهم عدم اقبال از یک ابزار تضمین درآمد و بررسی تقلبات، عدم کسب حمایت قابل توجه از سوی مدیران ارشد سازمانها و سنجش اثرات کمی آن بر کسب و کار دانست (به ویژه در مواقعی که از تکنیک های پیشگیرانه استفاده می گردد)؛ از این رو، مدیران ارشد سازمانها قادر به تشخیص و شناسایی میزان درآمدی که از نشتی آن توسط یک ابزار تضمین درآمد بعمل خواهد آمد نمی باشند.

یکی از تکنیک های رایج و ابزارهای تضمین درآمد در دنیا استفاده از داده کاوی برای کاهش نشتی درآمد و بررسی فرصت های از دست رفته افزایش درآمد در سازمان است. مثلاً در صنعت مخابرات؛ حذف تقلب در ارائه حق اشتراک با تکنیک های داده کاوی می تواند منجر به کشف نشتی و تضمین درآمد در آن صنعت گردد.

یکی از روش های تقلب که می تواند در فرآیند ثبت و تامین سفارش اتفاق بیفتد، تقلب در ارائه حق اشتراک به مشتریان و شرکای تجاری نظیر شرکای اتصال متقابل، رومینگ، خدمات ارزش افزوده و عمده فروشی می باشد. چنانچه به موارد یاد شده، دسترسی استفاده و مصرف از شبکه اپراتور، بدون داشتن مجوزهای لازم مانند قرارداد، تسویه حساب مالی و … داده شود، مسلماً اپراتور مذکور از نظر درآمدی در ریسک عدم وصول مطالبات قرار خواهد گرفت.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir