حضور در بازار پرتلاطم رقابت، سازمان ها را به استفاده از رویکردهای نوین جهت نگهداشت مشتریان جاری، شناسایی و جذب مشتریان جدید سوق داده است. روش های داده کاوی که قابلیت کشف دانش از انبوه داده ها را فراهم می کنند. در این موضوع به کمک سازمان ها آمده و آنها را در راستای رسیدن به اهداف بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری شامل شناسایی، جذب، نگهداشت و ارتقای مشتری یاری می رسانند.

در این مقاله، پس از معرفی مدیریت ارتباط با مشتری، روش های داده کاوی به عنوان ابزاری جهت کشف دانش جهت پاسخگویی به نیازها کسب و کار و استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، مروری بر کاربردهای مختلف داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری در صنایع مختلف شامل خرده فروشی، بانکداری و مخابرات صورت گرفته است. پس از آن، ازروش های داده کاوی برای سه کاربرد مختلف به عنوان مطالعات مورد استفاده شد که شامل:

  • بررسی تاثیر عنوان تجاری بر سبد خرید مشتری درمطالعه داده های فروشگاه شهروند.
  • پیش بینی سرویس مورد تقاضای آینده مشتری در استفاده از اینترنت.

3- بررسی روی گردانی مشتری از اینترنت هوشمند با استفاده از ارزش طول عمر مشتری است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir