سازمان های داده محور با استراتژی‌های مبتنی بر داده ایجاد پیشرفت و ترقی را امکان‌پذیر نموده اند. این سازمان ها هدف‌گذاری های مؤثرتری دارند، برای رشد پایدار در چشم‌انداز مدرن، بسیار دارای اهمیت هستند. می‌توان از این استراتژی‌ها برای ردیابی و بهینه‌سازی تصمیمات، ارزیابی بهینه نتایج و اطلاع از وضعیت بازار و رقبای جدید استفاده کرد. هم اکنون بیشتر سازمانها و شرکت‌ها در تلاشند راه‌هایی مؤثر برای استفاده از داده‌های جمع آوری شده خود در جهت تقویت فعالیت‌های داده محور بیابند. نتایج اینگونه اقدامات:

 • افزایش سواد داده ای کارکنان و مدیران سازمان
 • افزایش آگاهی و کشف دانش های نهان
 • هوشمندسازی فرایندها و تصمیم گیری ها

خواهد شد.

تعربف سازمان داده محور

نسلی از سازمان های عصر دیجیتال است که تمام ارکان سازمانی شامل ارکان حکمرانی و ارکان مدیریتی، بر مبنای حداکثر استفاده از “دارایی های داده ای” فعالیت میکنند. همچنین هر کسب و کاری که بجای احساسات، عقاید و نظرات شخصی مدیران در همه سطوح، بر اساس داده ها و واقعیت های منطبق بر رفتار داده، تصمیم گیری کند، سازمان داده محور خواهد بود.

یکی از مهمترین تفاوتهای سازمان های داده محور با سایر سازمانها، مهارت آنها در تدوین فرضیه ها، تجزیه و تحلیل داده محور و حل مساله می باشد. سازمان های داده محور از نوعی روش علمی در کار با داده استفاده می کنند.این اقدامات از قبیل:

 • «شروع کار با داده ها»
 • «کاوش در داده ها»
 • «پاسخگویی به سوالهایی که با داده ها می توان پاسخ داد»
 • «فرموله کردن سوالات و چالش ها»
 • «بررسی داده های فعلی برای یافتن سوال درست برای مطرح کردن»
 • «ایجاد چارچوبی برای اجرای آزمایش روی داده ها»
 • «تحلیل نتایج برای ایجاد بینش های جدید راجع به سوال»

در حل مسائل خواهد شد.

ویژگیهای سازمانهای «داده محور» عبارتنداز:

 • داده را دارایی راهبردی و استراتژیک خود می دانند.
 • داده در همه ارکان سازمان، جاری و مورد استفاده قرار می گیرد.
 • زنجیره «داده تا ارزش» بعنوان ارکان تصمیم گیری داده محور سازمان تعریف شده است.
 • فرهنگ داده محوری در آن ترویج یافته است.
 • دارای راهبرد داده محور مشخص و شفاف است.
 • از تحلیل داده برای بهبود مستمر بهره برداری می شود.
 • مدیریت جریان داده، در اکوسیستم داده ای سازمان و پلتفرم داده ای سازمان به خوبی انجام می پذیرد.
 • تیم تحلیل داده بعنوان یکی از ارکان مدیریت ارشد سازمان، نقش آفرینی مي کند.

عوامل توانمندساز تحلیل گری و داده محوری سازمانی عبارتنداز:

 • مهارت شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد و OKR
 • مهارت حل ابرمسائل به روش داده محور
 • مهارت کارگروهی داده محور
 • مهارت داستان سرایی داده محور
 • مهارت تخمین و پیش بینی آینده
 • مهارت تجمیع و تلفیق داده های سازمانی، يکپارچه سازی داده ها
 • مهارت مدل سازی، خلاصه سازی، روندسازی و کشف دانش از اطلاعات سازمانی
 • مهارت اشراف بر ساختار داده ها و ارتباطات داده ها
 • مهارت تصمیم گیری داده محور(سواد داده از کار با داده ها تا تجميع و تلفيق داده ها تا تفسیر و نتیجه گيری)
 • مهارت مدیریت پروژه و راهبری راهبردی
 • مهارت برنامه ریزی داده محور

سازمانها با تجهیز زیرساخت پلتفرم داده ها، تشکیل تیم تحلیل داده، و توانمندسازی پرسنل به تکنیک ها و ابزارهای تحلیل داده، مسیر بازآفرینی داده محور را به سرعت خواهند پیمود.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir