داده کاوی فرآیند انتخاب، کشف و مدل سازی مقادیر زیادی از داده برای کشف الگوهای ناشناخته است داده کاوی باتوجه به مقادیر زیاد داده بسیار سودمند است و میتواند برای بیمه گران مزیت رقابتی ایجاد کند. از فرآیند داده کاوی در صنعت بیمه در مسائلی مانند بهینه سازی قیمت ها، بهینه سازی خدمات، جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان کنونی و کشف کلاهبرداریها در زمینه ادعای خسارات میتوان استفاده کرد. هریک ازاین موارد جای بحث فراوان دارند و مورد کاوی های زیادی در هر مورد انجام شده است. آنچه در اینجا بحث میشود قابلیت های داده کاوی برای مورد استفاده قرارگرفتن در محاسبات بیمه ای و مراحل داده کاوی، روشهای مختلف از جمله محاسبات خطی و غیرخطی و قابلیت های کاربردی آن در شاخه های مختلف بیمهای است. اما تمرکز بر چگونگی استفاده از داده کاوی در حفظ مشتریان فعلی قرار دارد؛ زیرا نیاز به انجام محاسبات علمی بر بازاریابی ً مشتریان در بازار فعلی بیمه در ایران کاملا احساس می شود. تبلیغات و فعالیت های شناسایی شرکت ها خیلی کم انجام میشوند و عمده بازاریابی به عهده نمایندگان بیمه است. نمایندگان هم با مشکلاتی از قبیل عدم اعتماد به نام شرک تهای خصوصی، عدم وجود فرهنگ خرید خدمات و ناآشنایی با مقوله بیمه و شاخه های متفاوت و خدمات آن روبرو هستند. ازاین رو لازم است تا راه هایی پیش روی نمایندگان و شرکت های بیمه قرار داده شود تا بتوانند با بررسی داده های انبوهی که دردست دارند در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی و با اقداماتی برای مقبولیت بیشتر در بالا بردن مزیت رقابتی خود بکوشند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir