امروزه سامانه MDM و  Data Governance به یکی از اولویتهای اصلی سازمانهای داده محور تبدیل شده است. در گذشته، ارائه دهندگان سرویس های «ETL و انبار داده» و «ESB»، بیشتر بر ادغام و تجمیع و تلفیق داده متمرکز بودند. ارتباطات Point to Point از اهمیت زیادی برخوردار بود. اکنون با فناوری های تازه به دست آمده، سامانه MDM را به عنوان یکی از اجزای اصلی گسترش پلتفرم داده ها جانمایی نموده اند.

در این نوع معماری برای پلتفرم داده ها، از Master Data ها بعنوان اجزای مهم و اساسی پلتفرم داده استفاده می شود.همچنین از سرویس های ESB و ETLها یا ابزار یکپارچه کردن انوع برنامه های کاربردی استفاده می شود. این بدان معنی است که تعاملات و ارتباطات بین اجزای مختلف پلتفرم داده ها، با همکاری قسمت سامانه MDM مدیریت و ساماندهی می شود.

داده های پایه و اصلی (Master Data) و سایر داده

داده های پایه و اصلی (Master Dataها)، موجودیت های اطلاعاتی(Entity) خود ایستا، اساسی و مستقلی هستند. در پلتفرم داده، ارتباطات و تعاملات حول محوریت آنها انجام شده است. هدف اصلی از تشکیل پلتفرم داده، تحلیل آنها می باشد. همچنین شرایط و رفتارها و پیش بینی های آنها را در سامانه MDM تعیین میکند. بعنوان مثال داده های پایه و اصلی (Master Data) را می توان شامل:

  • مشتریان
  • فروشندگان
  • نمایندگان
  • محصولات
  • خدمات
  • تجهیزات
  • مواد اولیه و …

اعلام کرد. کسب و کار روزانه و بصورت تنگاتنگ با آنها در حال تعامل و کنشگری می باشد. به عبارتی دیگر، تراکنش های اطلاعاتی، مالی، فرآیندی و تحلیلی با محوریت این Master Data ها ایجاد شد. همچنین ذخیره سازی و چالش های داده محور و هوش مصنوعی محور، حول پاسخگویی می گردد.  

ارتباط داده های پایه و اصلی 

معمولاً ESB ها، بدون هیچ گونه پردازش منطقی داده ها، بصورت Stateless، تضمین مسیریابی و خدمات تحویل را ارائه می دهند. پلتفرم های داده از ESB ها برای تعاملات و ارتباطات مبتنی بر سرویس گرایی استفاده می کند عملاً سامانه ESB (ابزار یکپارچه کردن انواع برنامه های کاربردی) را به قسمت MDM مرتبط کرده و سرویس های ESB بر پایه MDM انجام می دهد.

در این طراحی، در هنگام scale شدن خدمات داده ای در پلتفرم داده، راهبری و مدیریت سرویس های جدید و یا مدیریت تغییرات در سامانه ESB، تسهیل می شود. همچنین یکپارچگی داده ها و ارتباطات تضمین می گردد. در این نوع معماری، انبار داده ها و فرآیندهای ETL نیز بر پایه Master Data عملیات های انبارش داده ها را انجام می دهد. عملا داده های تاریخچه ای را Persist می نمایند.
در آخر، برای مدیریت و حکمرانی صحیح داده ها، باید مدیریت کیفیت داده، مدیریت متادیتا و کلاً Master Data، در تعامل موثر با سامانه MDM و ESB تعریف شود. قطعا محرک تصمیم سازی های داده محور و خلق ارزش های جدید در سازمان ایجاد می شود. 

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir