وبینار هوش مصنوعی برای مدیران

 •  موضوعات 
  • هنر حل مسائل داده محور
  • انواع رویکرد های تحلیلی
  • یادگیری ماشین و هوش مصنوعی 
  • هوش مصنوعی و پلتفرم داده
  • بلوغ داده محوری
  • هوش مصنوعی و تیم داده

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir