هدف این مقاله بررسی کارکردهای پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطلاعات موسیقایی است. پژوهش ها در حوزه موسیقی محاسباتی نشان می دهد که حوزه پردازش زبان طبیعی به پژوهش های جدید صورت گرفته در موسیقی نزدیک است . بنابراین می توان از این شباهت سود جست و تکنیک های پردازش زبان طبیعی را در موسیقی به کار بست. در این مقاله شباهت میان هر دو حوزه فوق توصیف می شود. همچنین سطوح پردازش زبان طبیعی و کارکرد موسیقی محاسباتی تبیین می گردد و در ادامه به نقاط مشترک پژوهش های بازیابی اطلاعات موسیقایی و حوزه پردازش زبیان طبیعی اشاره می شود. در پایان، پژوهش های انجام شده درباره مدل سازی موسیقی آماری با نظریان مشابه در حوزه پردازش زبان طبیعی مقایسه و رهنمون هایی برای بازیابی اطلاعات موسیقایی ارائه می گردد

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir