بررسی پلتفرم های پردازش ابری اینترنت اشیاء به عنوان زیرساخت نرم افزارهای سازمانی

پلتفرم های پردازش ابری اینترنت اشیاء می تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد.

سازمانهای مختلف در طول زمان از نرم افزارهای و تكنولوژی های مختلفی به منظور مدیریت فرایندهای سازمانی و تجاری، استفاده کرده اند. اینترنت اشیاء سازمانی(Enterprise IoT) این امكان را به سازمان  ها می دهد تا نرم افزارهای سازمانی ای را، مبتنی بر تكنولوژی اینترنت اشیاء(IoT) تولید کنند.اینترنت اشیاء کنترل، مدیریت و نظارت همه جانبه بر فرایندها را امكان پذیر میكنند و در نهایت منجر به افزایش بهره وری و بهینه سازی فرایندهای سازمانی می شود.

پلتفرم های پردازش ابری اینترنت اشیاء و موارد استفاده آن

اینترنت اشیاء از جمله مفاهیمی است که امروز میتوان تعاریف متعددی را
برای آن پیدا کرد. این مفهوم اولین بار در سال 1999 توسط کوین اشتون،
زمانی که در مورد مدریت زنجیره ی تامین سخن میگفت، بیان شد.
اینترنت اشیاء را اینچنین میتوان تعریف کرد: “اینترنت اشیاء دیدگاهی است
که در آن هر شئ در دنیا میتواند با اتصال به شبکه ی اینترنت و فراهم آوردن
داده هایی مشخص، به تنهایی یا از طریق سایر اشیاء متصل به اینترنت به
یک بصیرت قابل اجرا دست یابد “. در این تعریف یک شئ میتواند یک:

  • ماشین
  • سیستم حمل و نقل هوایی
  • یک شهر
  • یک شخص
  • و یا حتی یک صندلی

باشد.به عنوان مثال با داشتن یک شبکه متصل از ماشین آلات یک
کارخانه میتوان به راحتی سیستمهایی را که نیاز به سرویس و تعمیرات دارند را
به سرعت مشخص کرد. یا به عنوان مثال در یک فرودگاه هوشمندسازی
شده، به کمک اینترنت اشیاء میتوان مدت زمانی را که مسافران برای بررسی
بار و یا امور امنیتی منتظر میمانند مشخص کرد.چنین داده هایی از دید
فرایندهای اجرایی یک سازمان، میتواند به شکل چشمگیری در بهینه سازی
این فرایندها و افزایش بازدهی آنها، موثر باشد.

پشته ی اینترنت اشیاء

در این مقاله به بررسی پشته ی اینترنت اشیاء سازمانی پرداخته شده است.همچنین به بررسی و مقایسه ی پلتفرم های پردازش ابری:

  • میكروسافت
  • آمازون
  • IBM

و پلتفرم های متن باز و تطبیق آنها با پشته اینترنت اشیاء سازمانی پرداخته شده است. در نهایت راه کارهایی جهت پیاده سازی نرم افزارهای سازمانی، براساس موردهای کاربرد هریک از این پلتفرم ها و منطبق برمعماری اینترنت اشیاء سازمانی، ارائه شده است

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir