چرا فرابر

فرابر، ابزار هوشمندی کسب‌وکار (BI) سازمان‌ها، براساس مدل زیر است

 • جمع‌آوری اطلاعات از سطوح پایین سازمان و واحدها و ادارات پراکنده
 • ایجاد انبار داده‌های متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات سازمان
 • تجمیع اطلاعات و آمار از پایگاه اطلاعاتی سیستم‌های مکانیزه (ETL)
 • تولید گزارشات متنوع مدیریتی و در اختیار قرار دادن آن‌ها برای مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره‌برداری

فرابر در یک نگاه قابلیت‌های زیر را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد

 1.  مدیران ارشد سازمان: مدیران در هر زمان و در هر مکان به گزارشات مورد نظر خود در قالب جداول و نمودارهای گرافیکی و داشبوردهای مدیریتی دسترسی می‌یابند.
 2. واحد متولی آمار سازمان: این واحد می‌تواند به‌صورت دائم نظام آماری سازمان را توسعه داده و نیازهای جدید آماری و اطلاعاتی مدیران را پوشش دهد.
 3. رابطین آماری: این رابطین آماری می‌توانند با ایجاد حقوق دسترسی و فرمهای ورود اطلاعات، ورود یا Import آمار و اطلاعات را به خود تولیدکنندگان این اطلاعات واگذار نمایند و زمان انتقال اطلاعات را از سطوح پایین سازمان به حداقل رسانده و هم‌زمان دقت آن را نیز افزایش دهند.
 4. تجمیع اطلاعات و آمار از سیستم‌های مکانیزه: فرابر امکان دریافت اطلاعات از طریق قالب استاندارد XML را فراهم می‌نماید. با استفاده از این قابلیت، آمار و اطلاعات به‌صورت مکانیزه از سیستم‌های عملیاتی و نرم‌افزارهای مختلف سازمان دریافت و در یک انبار داده (DW) متمرکز جهت استفاده و بهره‌برداری مدیران و ذینفعان نظام آماری سازمان قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های عمومی نرم‌افزار فرابر

 • تحت وب بودن
  با توجه به مزایای متعدد نرم‌افزارهای تحت وب از قبیلِ نـگهداری و پشتیبانی آسان‌تر نرم‌افزار در سـازمان مـشتری، امـکان دسترسی به برنامه از هر مکان و در هر زمان، عدم نیاز به نصب برنامه بر روی کـامپیوترهای کاربران و … طراحی و پیاده‌سازی ابـزار فـرابر کـاملاً تحت وب انجام پذیرفته است.
 • ابزاری بودن
  لازمه استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در سازمان‌ها، به‌کارگیری ابـزارهای قـدرتمند، جهت پیاده‌سازی نیازهای خاص هر سازمان با توجه به دغدغه‌ها، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان‌ها است. فرابر با قابلیت ابزاری بودن، امکان پیاده‌سازی و اجرای انواع نـیازها و سـناریوهای تجمیع و تلفیق داده‌ها، جهت تسهیل فرایند ساماندهی نظام جامع آمار و اطلاعات را دارا است.
 • امکانات Enterprise – امکان استقرار مدل‌های مختلف سازمانی (مستقل – سلسله مراتبی – توزیع‌شده):
  طراحی و پیاده‌سازی ابزار فرابر از آغاز تا به امروز، همواره براساس آخـرین متدولوژی‌های Enterprise روز انجام شده است. این دیدگاه در طراحی و پیاده‌سازی، منجر به ایجاد امکانات گـسترده جـهت استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در مقیاس‌های مختلف گردیده است. در هـنگام استـقرار فـرابر در سازمان‌های کـوچک و بزرگ با استفاده از مدل‌های مختلف استقرار فرابر و طبق آنـالیزهای انـجام گـرفته در مـورد هر سـازمان، اسـتراتژی خـاص مربوط به سازمان، انتخاب و اجرا می‌شود. فرابر امکان استقرار در مدل‌های زیر را دارا است:
  – مدل مستقل (برای استقرار نظام آماری در یک سازمان)
  – مدل سلسله مراتبی (برای استقرار نظام آماری در سازمان‌های مادر تخصصی یا Holding)
  – مدل توزیع‌شده (برای سازمان‌های بزرگ و کشوری)
 • پشتیبانی از تغییرات و پویایی ساختارها:
  در سازمان‌های بزرگ و کوچک همواره نیازهای آماری و اطلاعاتی مدیران و کارشناسان در حـال تـغییر و بهبود است. نرم‌افزار فرابر امکان اعمال انواع تغییرات در سـطوح مختلفِ ساختاری، محتوایی، کـاربری و … را دارا است.
 • ظرفیت‌های فنی:
  پیاده‌سازی با ترکیب معماری چند لایه (Multi Layer) و سرویس گرا از یک‌سو و رعایت استانداردهای ثـابت و تعریف‌شده از سـوی دیـگر و همچنین پشتیبانی از آخرین تکنولوژی‌ها جـهت تبادل اطلاعات و مدیریت حجم بالای داده‌ها، فرابر را به مجموعه‌ای کـاملاً پویا و قابل گسترش مبدل ساخته است.
 • امنیت بالا:
  امنیت داده‌های رد و بدل و ذخیره شده در فرابر در تمام مراحل طراحی و پیاده‌سازی ایـن ابـزار، مـد نـظر قرار گرفته است. با توجه به ماهیت مبتنی بر وبِ ابزار فرابر و استقرار آن در یکی از بسترهای ایـنترنت، اینترانت و یا اکسترانت، کلیه تـمهیدات لازم از قبیل کدگذاری (encrypt) کـلیه اطـلاعات مـحرمانه، جلوگیری از انواع Query Injection‌ها، کنترل دقیق حقوق دسترسی و… با اسـتفاده از آخـرین مـتدهای موجود، انجام شـده تا احتمال سوءاستفاده و نفوذ را به حداقل برساند.
 • بدون ریسک
  آزموده توسط تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی و خصوصی
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir