سازمان دهی  دانش و متن کاوی، در بازیابی  دقیق اطلاعات کاربرد بسیاری دارند. از این رو، متن کاوی می تواند کارکردهای بسیاری در بهبود سازماندهی  دانش داشته باشد. اگرچه متن کاوی، به ویژه در بخش یادگیری ماشینی  و به دست آوردن اسناد و نمونه های آموزشی، نیازمند نظامهای اصطلاح نامه، طبقه بندی، فهرست نویسی  و نمایه سازی است، سازماندهی  برای تسریع کار خود، نیازمند فنون متن کاوی و نتیجه کارهای آن خواهد بود تا هم سرعت کار خویش را افزایش دهد و هم هزینه هایش را بکاهد. در این نوشتار، به کارکردهای متن کاوی در حوزه سازماندهی  دانش پرداخته خواهد شد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir