Image GPT شرکت OpenAI جهت تولید تصویر با AI

پروژه Image GPT شرکت OpenAI

پروژه Image GPT شرکت OpenAI جهت تولید تصویر با AI مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. کارشناسان پروژه Image GPT در OpenAI جهت تولید تصویر با AI همانند GPT3 فعالیت می کنند. آنها از GPT3  الهام می گیرند. تا بعنوان یک مدل ترانسفورماتورِ متون، بتوانند متن منسجمی را در Image GPT تولید کنند. یعنی مدل دقیقِ آموزش داده شده روی توالی های پیکسل های تصاویر، می تواند نمونه های منسجمی از تصاویر را بسازد. همچنین سیستم تولید متن GPT-3 امروزه در بیش از ۳۰۰ اپلیکیشن استفاده می‌شود. که بالغ ‌بر ۴٫۵ میلیارد کلمه به‌صورت روزانه تولید می‌کند. براین مبنا، امکان استفاده از Image GPT در تعداد بسیار زیادی از برنامه های کاربردی، پیش بینی می شود. 

ترانسفورمرها

  • چالش های طولانی مدت یادگیری ماشین عبارتند از:
  • یادگیری بدون نظارت
  • یادگیری خود نظارتی
  • یادگیری بدون داده های دارای برچسب انسان

در پروژه Image GPT برای این چالش ها(تولید تصویر با AI)، راهکارهای مناسبی تعبیه شده است.

مدل های BERT، GPT3،RoBERTa ،T5 و انواع دیگر ترانسفورمرها، در طیف گسترده ای از وظایف زبان، عملکرد بالایی داشته اند. با این حال، همان کلاس گسترده ای از مدل ها، در تولید ویژگی های قوی برای طبقه بندی تصویر موفق نبوده است. هدف Image GPT درک و رفع این شکاف است تا نشان دهد دستکاری مفاهیم بصری از طریق مدل های زبانی اکنون در دسترس است. 

همچنین تا تجاری سازی تولید تصویر با AI توسط تیم Image GPT فاصله داریم. ولی این می تواند نوید بخش کارایی بیشتر این حوزه در آینده نزدیک باشد.

 

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir