ارائه خدمات زیرساخت فناوری اطلاعات در حوزه Big Data: روشی جهت بهبود شرایط کسب‌وکار

امروزه داده های عظیم در حوزه های مختلف دیده می شوند و هر روز بر کاربردهای آنها افزوده می شود. تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری، در مواجه با کاربردهای داده های عظیم می توانند خدمات فنی در این زمینه را از شرکت هایی تامین کنند که خدمات زیرساختی ارائه می کنند. این رویکرد راه حلی بینابینی با هزینه و ریسک مدیریت شده است و مشکلات و دغدغه های برون سپاری را ندارد. در این مقاله به بررسی موضوع “ارائه خدمات فنی زیرساختی” به عنوان یک مدل کسب و کار در حوزه داده عظیم می پردازیم