پاورپوینت درس نامه ارائه یک روش و ابزار یکپارچه سازی سیستم های بانکداری مختلف

(مطالعه موردی وپیاده سازی در بانک های سرمایه و تجارت)