توضیح مختصر معادل فارسی عبارت انگلیسی
به منظور تصمیم‌گیری بهینه و کارآمد در سازمان، می‌توان تحلیل‌های منطبق بر داده‌ها و اطلاعاتی سازمانی را در اختیار مدیران ارشد قرار داد. به این فرآیند تصمیم سازی گویند. تصمیم‌سازی Decision Making
BI مجموعه‌ای از ابزارها، راهکارها و فرآیندها است که اطلاعات را از سیستم‌های عملیاتی و مکانیزه سازمان، استخراج و با تکیه بر آن‌ها، دانش ارزشمندی را تولید و در اختیار مدیران سازمان قرار می‌دهد. هوشمندی کسب‌وکار، در اختیار قراردادن اطلاعات مناسب به افراد مناسب در زمان مناسب برای اخذ تصمیم مناسب است. هوشمندی کسب‌وکار BI (Business Intelligence)
شاخص‌های عملكرد كلیدی، معیارهای اندازه‌گیری وضعیت کنونی نسبت به اهداف و برنامه‌های سازمانی هستند. مراقبت و بازبینی KPI‌ها، یکی از دغدغه‌های مهم مدیران سازمانی است. شاخص‌های عملکرد کلیدی KPI (Key Performance Indicator)
داشبورد یک صفحه نمایش تصویری از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن یک دیدگاه یکپارچه و نظارتی در یک یا چند موضوع است. BI از شاخص‌های عملكرد‌ كلیدی (KPI) برای مصورسازی فعالیت‌های سازمانی در داشبوردها استفاده می‌کند. داشبورد مدیریتی Dashboard
انبار داده‌ها دربرگیرنده همه اطلاعات مهمی است که در تمامی سیستم‌های عملیاتی و مکانیزه سازمان تولید می‌گردند و هدف از این تجمیع، تولید گزارشات آماری، ارائه تحلیل و کمک به مدیریت صحیح سازمانی است. DW شالوده اطلاعاتی سازمان و مرجع تصمیم سازی سازمانی است. انبار داده‌ها DW (Data Warehouse)
انبار داده‌ها، مجموعه‌ای از داده‌هایی است که از سیستم‌های عملیاتی و مکانیزه سازمان، استخراج (Extract) شده، برای سازگار شدن با داده‌ها تبدیل (Transform) شده و در انبار داده‌ها بارگذاری (Load) شده و آماده تحلیل می‌شود. استخراج، تبدیل و بارگذاری داده‌ها در انبار داده‌ها ETL (Extract Transform Load)
داده‌کاوی عبارت است از فرآیند استخراج اطلاعات معتبر، از پیش ناشناخته، قابل‌فهم و قابل‌اعتماد از داده‌ها و استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌ها. داده‌کاوی DM (Data Mining)
OLAP، مجموعه‌ای از ابزارهای گرافیکی است که به کاربران اجازه می‌دهد تا یک نگاه چندبعدی به داده‌هایشان جهت تحلیل و آنالیز، داشته باشند. OLAP قابلیتی است که تمرکز بر تجزیه‌وتحلیل در داده‌ها جهت کشف جزئیات و چرایی مسائل دارد. پردازش تحلیلی برخط OLAP (On-Line Analytical Processing)
اطلاعات و آمار مرتبط با یک موضوع، در قالب‌هایی با عنوان Cube در دسترس کاربران قرار دارد. Cube ها ساختارهای داده‌ای هستند که اطلاعات را به‌صورت چندبعدی در خود ذخیره می‌کنند. مکعب داده Cube
به هر یک از مقادیر عددی که در پایین‌ترین سطح داده‌ای تولید و برای تحلیل تجمیع می‌شود (نظیر مبلغ بودجه و مقدار تخصیص بودجه که در جداول انبار داده‌ها وجود دارد) Measure گفته می‌شود. معیار Measure
به حقایقی که جهت تشخیص موفقیت اندازه‌گیری (سنجش) شده و معمولاً از یک یا چند Measure محاسبه می‌شود Metric گویند (مانند نرخ رشد بودجه). سنجه Metric
به پرسش‌هایی از پایگاه داده‌ها یا انبار داده‌ها اطلاق می‌شود که ساختاری غیرمعمول (متغیر) داشته و به درخواست کاربر نهایی ایجاد می‌شوند. پرسش‌های غیرمعمول Ad-hoc Query
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir